Här finns möjlighet at via filmer få förståelse om hur QuickConnekt programmvarams funktionetr hanteras. Vi har fördelat filmerna i mindre delar för lättare se enskillda delar.

Alla filer laddas ner till din dator och har formatet .mp4
Ladda ner filen och starta sedan filmen i din mediaspelare.

Manualen finns i PDF formet och är också den för nerladdning

Quickconnect Admin Guide

____________________________________________________________________________
Filmerna har engelskt tal och länken till filen är under bilden.
.Intro

____________________________________________________________________________Start

___________________________________________________________________________Riktad information / Promotions

____________________________________________________________________________Kvitton - reciepts

____________________________________________________________________________Utseende - styles
© Aktiv säkerhet 2020