3M Command Center Programvara

3M Command Center Programvara funkar till 3M self-check system, 3M larmbågar och 3M RFID tags.

3M Command centre (Eng).pdf

3M Stats och Status programvara för 8900/9900 larmbågar

Med hjälp av denna programvara får du mer kontroll av vad som går förbi ditt larmsystem, t.ex. vilka böckr som har paserat larmbågen idag, hur många som var felaktigt lånade mm.

© Aktiv säkerhet 2019