3M modell 895 PersonalarbetsstationModell 895 RFID Personal arbetsstation med läsare med USB anslutning.

895 Svensk.pdf

3M modell 210 PersonalarbetsstationModell 20 Mini RFID Personalarbetsstation med USB-strömförsörjning.

3M 210 MiniRFID.pdf

3M modell 803 DLA (Digital Biblioteksassistent)Modell 803 DLA Används till Inventering, Utsortering och Listor (reservationer mm).

3M 803 DLA svensk.pdf

3M Modell 920 Mobil PersonalarbetsstationModell 920 Mobil Personalarbetsstation.

3M 920 MiniStaffWork.png
© Aktiv säkerhet 2019