D5 ISO RFID TagsD5 ISO RFID Tags.

3M D5 svensk.PDF

D4 ISO RFID TagsD4 ISO RFID Tags

ISO BasicTag D4.pdf

3M RFID Tag CD8

Bild kommer snart.


StingRay Full Disk CD/DVD

Genomskinlig RFID tag för CD och DVD skivor.

StingRay Fullstor CD/DVD
© Aktiv säkerhet 2019